Koszyk

Oczekujemy od Koalicji Obywatelskiej spełnienia przedwyborczych obietnic.

Jest oczywistym i nie trudnym do zrozumienia, że transport drogowy taksówką osobową odgrywa kluczową rolę w funkcjonowaniu społeczeństwa i gospodarki. Taksówkarze to jedna z  najliczniejszych grup zawodowych prowadzących w większości przypadku jednoosobową działalność gospodarczą.

Od wielu lat zawód polskiego taksówkarza skutecznie był niszczony przez obozy polityczne mające bezpośredni wpływ na regulacje prawne.

W ostatnich czasie pojawiły się kontrowersje wokół decyzji PKP spółki skarbu państwa, oraz dotyczącej dzierżawy miejsc postojowych taxi na terenie Dworca Centralnego w Warszawie i PLL LOT którego głównym akcjonariuszem jest Skarb Państwa, który ma 69,3 proc. udziałów w spółce, a drugim akcjonariuszem z 30,7 proc. jest Polska Grupa Lotnicza (PGL), należąca w 100 proc. do Skarbu Państwa. Obie te spółki podpisały umowy na obsługę postojów Taxi ze spółką z obcym kapitałem. Niewątpliwie postój taksówek w centrum Warszawy przy Dworcu Centralnym jak i postój na Lotnisku Chopina to strategicznie miejsca dla działalności taksówek warszawskich. Taka inicjatywa, spotkała się z burzliwymi reakcjami nie tylko przedsiębiorców oraz ekspertów  ale i samych mieszkańców stolicy, którzy zauważają pewne potencjalne zagrożenia.

Jednym z priorytetów obu tych spółek jest zapewnienie wysokiego standardu obsługi, w tym bezpieczeństwa, podróżnych korzystających z tych obiektów i usług.

Organem reprezentującym spółkę Skarbu Państwa PKP Polskie Linie Kolejowe SA jest Minister Infrastruktury (Dariusz Klimczak).  Natomiast PLL reprezentuje Minister Aktywów Państwowych (Borys Budka). Bacznie będziemy przyglądać się jakie działania podejmie w tej sprawie Ministerstwo Infrastruktury i Ministerstwo Aktywów Państwowych. Oczekiwać będziemy, że słowa Donalda Tuska zapewniające o dbałość o dobrą kondycję polskich przedsiębiorstw i przedsiębiorców będzie dla obecnie rządzącej Koalicji Obywatelskiej priorytetem.

tabl

Podpisanie umów dzierżawy terenu przez spółki skarbu państwa z firmami taksówkowymi z obcym kapitałem wiąże się z pewnymi zagrożeniami. Oto kilka potencjalnych kwestii, które warto wziąć pod uwagę:

 1. Konkurencja i wpływ na lokalne firmy:
  • Wprowadzenie obcych firm taksówkowych bezpośrednio uderza w lokalne przedsiębiorstwa i przedsiębiorców, co prowadzić do utraty rynku dla lokalnych usług taksówkowych.
  • Polityka firm z obcym kapitałem zmierzająca do monopolizacji ryku przy jednoczesnym użyciu narzędzi nie spełniających wymogów prawnych obowiązujących w Polsce i sposobu ich wykorzystywania, stają się nieuczciwą konkurencją dla polskich przedsiębiorców.
 1. Suwerenność gospodarcza:
  • Kwestia przekazywania kontroli nad miejscami postojowymi firmom z obcym kapitałem budzi obawy dotyczące suwerenności gospodarczej. Obywatele zastanawiają się, czy decyzje dotyczące lokalnych zasobów nie powinny leżeć w gestii przedstawicieli kraju, a nie zagranicznych inwestorów, co może prowadzić do utraty rynku dla krajowych firm i spowodować niekorzystne skutki dla miejscowego biznesu.
 1. Regulacje i zgodność z prawem:
  • Umowy dzierżawy terenu muszą być zgodne z obowiązującym prawem, a mianowicie z ustawą z dnia 16 grudnia 2016 roku (Dz. U. z 2016 r. poz. 2259, z późn. zm.) o zasadach zarządzania mieniem państwowym
  • wprowadzenie obcych firm na tereny należące do spółek skarbu państwa wymaga dostosowania również do lokalnych przepisów i regulacji dotyczących usług taksówkowych takich jak wyposażenie, oznakowanie pojazdów taxi i dostosowanie swoich cen na poziomie obowiązujących na terenie stosownego samorządu określonych na mocy uchwały cen maksymalnych.
  • Art. 4 w/w ustawy w punkcie 2 czytamy „Mieniem państwowym zarządza się zgodnie z zasadami prawidłowej gospodarki, z zachowaniem szczególnej staranności”
 2. Zrównoważony rozwój lokalnej społeczności:
  • Istnieje ryzyko, że obce firmy mogą działać w sposób, który nie jest zgodny z zasadami zrównoważonego rozwoju społeczności lokalnej, co może prowadzić do negatywnych skutków dla miejscowego społeczeństwa.
 3. Ryzyko korupcji:
  • Współpraca z firmami z obcym kapitałem zwiększa ryzyko korupcji i nieprawidłowości, zwłaszcza jeśli procesy kontrolne nie są odpowiednio transparentne i kontrolowane.
 4. Konflikty kulturowe i różnice w zarządzaniu:
  • Różnice kulturowe i styl zarządzania między firmami z różnych krajów mogą prowadzić do trudności w współpracy i prowadzeniu skutecznej działalności.
 5. Bezpieczeństwo pasażerów i standardy usług:
  • Wprowadzenie firm z obcym kapitałem powinno wymagać odpowiednich działań w celu zapewnienia bezpieczeństwa pasażerów, takich jak kontrola jakości usług taksówkowych, monitorowanie standardów bezpieczeństwa i monitorowanie zgodności taryfikatora wedle zgodności z prawem miejscowym.
  • Przejmowanie kontroli nad obszarem postojowym przez firmy z obcym kapitałem rodzi pytania dotyczące standardów bezpieczeństwa i jakości usług. Mieszkańcy obawiają się, że nowi operatorzy mogą nie spełniać lokalnych norm bezpieczeństwa, co może zagrażać pasażerom.
 6. Długoterminowe skutki ekonomiczne:
  • Umowy dzierżawy terenu powinny być oceniane pod kątem ich długoterminowego wpływu na gospodarkę lokalną, zapewniając równowagę między korzyściami a potencjalnymi zagrożeniami.

Podsumowując, kluczowe jest dokładne zbadanie wszystkich aspektów umów dzierżawy terenu z firmami taksówkowymi z obcym kapitałem, aby zminimalizować potencjalne zagrożenia i zapewnić korzystny wpływ na lokalną społeczność i gospodarkę. Właściwa regulacja, nadzór i współpraca z interesariuszami są kluczowe dla osiągnięcia pozytywnych rezultatów. Decyzja PKP i PLL o dzierżawie miejsc postojowych dla firm taksówkowych z obcym kapitałem budzi liczne pytania i obawy społeczne. Wielu mieszkańców oczekuje, że odpowiedzialni za spółki skarbu państwa podejmą odpowiednie kroki, aby zminimalizować potencjalne zagrożenia i zapewnić korzyści dla lokalnych społeczności, zarówno pod względem gospodarczym, jak i społecznym. W związku z tym, kluczowe jest, aby przeprowadzić staranne analizy i oceny ryzyka i zweryfikować podpisane umowy z firmami z obcym kapitałem. Zapewnienie przejrzystości, odpowiednich zabezpieczeń i współpracy w interesie publicznym jest kluczowe dla minimalizacji potencjalnych zagrożeń.

Jesteśmy głęboko przekonani, że odpowiedzialność wobec Polski. polskich obywateli i polskich przedsiębiorców w demokratycznym państwie prawa nakazuje podjęcie działań mających na celu poprawę obecnych regulacji. Współczesna Polska stoi przed wyjątkowym wyzwaniem, jakim jest zachowanie i umacnianie zasad demokracji, równości oraz sprawiedliwości. Dobro Polski i polskich przedsiębiorców powinno stanowić nadrzędny cel i odgrywać kluczową rolę w kształtowaniu stabilnego, rozwiniętego, mocnego społeczeństwa, a jej utrzymanie powinno być priorytetem dla każdego obywatela w dążeniu do dobra wspólnego.

The post Oczekujemy od Koalicji Obywatelskiej spełnienia przedwyborczych obietnic. first appeared on NSZZ Solidarność Taksówkarzy Zawodowych.

Zaloguj się

Zarejestruj się

Reset hasła

Wpisz nazwę użytkownika lub adres e-mail, a otrzymasz e-mail z odnośnikiem do ustawienia nowego hasła.

Otwórz Czat
1
Scan the code
Cześć 👋
Jak możemy Ci pomóc?