Koszyk

Jak uzyskać licencję taxi i zostać taksówkarzem

Aby zostać taksówkarzem w Polsce, należy spełnić następujące warunki:

 • mieć ukończone 21 lat,
 • posiadać obywatelstwo polskie lub obywatelstwo innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej,
 • posiadać prawo jazdy kategorii B ważne co najmniej 3 lata,
 • posiadać zaświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do pracy na stanowisku kierowcy,
 • posiadać orzeczenie o braku przeciwwskazań psychologicznych do pracy na stanowisku kierowcy,
 • posiadać tytuł prawny określający dysponowanie pojazdem, którym zamierza się wykonywać zawód taksówkarza,
 • posiadać licencję na taksówkę.

Licencję na taksówkę wydaje prezydent miasta, burmistrz lub wójt. W celu uzyskania licencji należy złożyć wniosek do właściwego organu administracji publicznej, wraz z odpowiednimi dokumentami, w tym:

 • oświadczeniem o spełnianiu wymogu dobrej reputacji,
 • potwierdzeniem dokonania opłaty skarbowej za wydanie licencji,
 • zaświadczeniem o braku przeciwwskazań zdrowotnych do pracy na stanowisku kierowcy,
 • orzeczeniem o braku przeciwwskazań psychologicznych do pracy na stanowisku kierowcy,
 • dowodem rejestracyjnym samochodu lub pozwoleniem czasowym z wpisem TAXI.

W przypadku, gdy osoba ubiegająca się o licencję nie posiada tytułu prawnego określającego dysponowanie pojazdem, którym zamierza wykonywać zawód taksówkarza, może ubiegać się o wpis do ewidencji taksówek. Wpis do ewidencji uprawnia do wykonywania zawodu taksówkarza, ale nie jest równoznaczny z posiadaniem licencji na taksówkę.

Osoby, które posiadają co najmniej 5-letnie doświadczenie w pracy jako kierowca, mogą ubiegać się o licencję na taksówkę bez konieczności ukończenia szkolenia.

Szkolenie z zakresu transportu drogowego taksówką może być przeprowadzone przez podmioty, które posiadają odpowiednie uprawnienia. Szkolenie obejmuje m.in. zagadnienia dotyczące przepisów prawa, bezpieczeństwa ruchu drogowego i obsługi klienta.

Warunki uzyskania licencji na taksówkę w Polsce:

 • mieć ukończone 21 lat,
 • posiadać obywatelstwo polskie lub obywatelstwo innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej,
 • posiadać prawo jazdy kategorii B ważne co najmniej 3 lata,
 • posiadać zaświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do pracy na stanowisku kierowcy,
 • posiadać orzeczenie o braku przeciwwskazań psychologicznych do pracy na stanowisku kierowcy,
 • posiadać tytuł prawny określający dysponowanie pojazdem, którym zamierza się wykonywać zawód taksówkarza,
 • posiadać licencję na taksówkę.

Wymagania dotyczące pojazdu:

 • pojazd musi być w dobrym stanie technicznym,
 • pojazd musi posiadać aktualne badania techniczne,
 • pojazd musi być odpowiednio wyposażony, tj.:
  • musi posiadać tablice rejestracyjne z napisem „TAXI”,
  • musi posiadać taksometr,
  • musi posiadać zewnętrzne oświetlenie pojazdu (lampy górne i boczne),
  • musi posiadać napis „TAXI” na dachu pojazdu,
  • musi posiadać w środku pojazdu cennik usług taksówkarskich.

Wymagania dotyczące szkolenia:

 • osoby, które nie posiadają co najmniej 5-letniego doświadczenia w pracy jako kierowca, muszą ukończyć szkolenie z zakresu transportu drogowego taksówką.

Termin na złożenie wniosku:

 • wniosek o wydanie licencji na taksówkę należy złożyć w terminie 30 dni od dnia uzyskania tytułu prawnego określającego dysponowanie pojazdem, którym zamierza się wykonywać zawód taksówkarza.

Opłata skarbowa:

 • opłata skarbowa za wydanie licencji na taksówkę jest zależna od gminy.

Sposób złożenia wniosku:

 • wniosek o wydanie licencji na taksówkę należy złożyć w odpowiednim urzędzie samorządowym.

Wymagane dokumenty:

 • wniosek o wydanie licencji na taksówkę,
 • oświadczenie o spełnianiu wymogu dobrej reputacji,
 • potwierdzenie dokonania opłaty skarbowej za wydanie licencji,
 • zaświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do pracy na stanowisku kierowcy,
 • orzeczenie o braku przeciwwskazań psychologicznych do pracy na stanowisku kierowcy,
 • dowód rejestracyjny pojazdu lub pozwolenie czasowe z wpisem TAXI.

Procedura wydania licencji:

 • po złożeniu wniosku o wydanie licencji na taksówkę, organ administracji publicznej w terminie 30 dni wydaje licencję,
 • w przypadku negatywnego rozpatrzenia wniosku, organ administracji publicznej informuje o tym wnioskodawcę w formie pisemnej, podając uzasadnienie swojej decyzji.

Ważność licencji:

 • licencja na taksówkę jest ważna przez 5 lat,
 • licencja może zostać przedłużona na kolejne 5 lat, pod warunkiem spełniania przez taksówkarza wymagań określonych w przepisach.

Uwaga: niektóre miasta stosują maksymalne stawki za kilometr zgodnie z uchwałami Rady Miasta. Na przykład taksówka w Warszawie, nie może pobierać opłaty za kilometr powyżej ceny maksymalnej 3 PLN.

Zaloguj się

Zarejestruj się

Reset hasła

Wpisz nazwę użytkownika lub adres e-mail, a otrzymasz e-mail z odnośnikiem do ustawienia nowego hasła.