Koszyk

Warszawa:Nielegalne powierzenie pracy

W miniony poniedziałek (23 października 2023 roku) zakończyła się trwająca blisko trzy miesiące kontrola w zakresie legalności wykonywania pracy przez cudzoziemców, prowadzenia działalności gospodarczej przez cudzoziemców oraz powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom, przeprowadzona przez funkcjonariuszy z Placówki Straży Granicznej w Warszawie w jednej z warszawskich firm zajmującej się świadczeniem przewozu osób przy wykorzystaniu popularnej aplikacji mobilnej.

Kontrolą objęto 57 cudzoziemców, między innymi obywateli – Ukrainy, Uzbekistanu, Tadżykistanu, Gruzji, Kirgistanu oraz Rosji. W wyniku kontroli warszawscy funkcjonariusze Straży Granicznej stwierdzili, że w przypadku 50 cudzoziemców – prezes zarządu kontrolowanego podmiotu 39 – letni obywatel Ukrainy powierzył nielegalne wykonywanie pracy w charakterze kierowców, tym samym popełniając wykroczenie z art. 120 ust. 1. ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, „Kto powierza cudzoziemcowi nielegalne wykonywanie pracy podlega karze grzywny od 1000 zł do 30 000 złotych”.

Co więcej, 50 cudzoziemców – którym powierzono pracę, również popełnili wykroczenie ze względu na nielegalne wykonywanie pracy (art. 120 ust. 2. ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy „Cudzoziemiec, który nielegalnie wykonuje pracę, podlega karze grzywny”).

W najbliższym czasie wobec nich jak prezesa zarządu – obywatela Ukrainy, funkcjonariusze Straży Granicznej podejmą czynności w celu przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego w sprawie o wykroczenie.

Źródło Nadwiślański oddział Straży Granicznej

Dodaj komentarz

Zaloguj się

Zarejestruj się

Reset hasła

Wpisz nazwę użytkownika lub adres e-mail, a otrzymasz e-mail z odnośnikiem do ustawienia nowego hasła.