Koszyk

Wezwanie do podjęcia działań kontrolnych

Zwracamy się z apelem o podjęcie natychmiastowych działań kontrolnych Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, Ministerstwo Finansów, Ministerstwo Infrastruktury oraz podległe Ministerstwom jednostki (Komenda Główna Policji, Krajowa Administracja Skarbowa, Główny Inspektorat Transportu Drogowego) do realizacji ustawowych obowiązków wynikających z przepisów prawnych.

W zakresie weryfikacji posiadania polskiego prawa jazdy

Zgodnie z ustawą z dnia 26 maja 2023, art 27e, ust 1 pkt 2, każdy kierowca taksówki wykonujący przewozy na terenie Rzeczypospolitej Polskiej powinien posiadać polskie prawo jazdy lub prawo jazdy wydane przez państwo członkowskie Unii Europejskiej. Niestety, obserwujemy narastający problem wśród firm aplikacyjnych, które nie stosują się do tego wymogu. Wielu kierowców obcokrajowców świadczących usługi przewozowe nie posiada polskiego prawa jazdy, co stanowi naruszenie obowiązujących przepisów.

 W zakresie legalności kas fiskalnych i urządzeń pomiarowych

Ustawy z dnia 26 maja 2023, art 13b, ust1a, prawo do kontroli w zakresie spełniania wymagań dla kasy rejestrującej w postaci oprogramowania, każdy kierowca taksówki zobowiązany jest do posiadania legalnej kasy fiskalnej, umożliwiającej rejestrację każdej transakcji finansowej. Dodatkowo, w zakresie Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 26 maja 2020 – art 21, ust 19 litera a oraz litera b 
Zgodnie z w/w aktami prawnymi kierowca taksówki w przypadku rozliczania opłaty za przewóz osób przy użyciu aplikacji mobilnej … na żądanie uprawnionego organu kontroli jest obowiązany okazać i udostępnić urządzenie na którym jest zainstalowana aplikacja mobilna do kontroli w zakresie spełnienia wymagań dla kas rejestrujących mających postać oprogramowania określonych w przepisach o podatku od towarów i usług. Polskie prawo wymaga również, aby każdy pojazd świadczący usługi przewozowe był wyposażony w urządzenie pomiarowe liczące długość przejechanego odcinka trasy i wskazujące wysokość opłaty za przejazd. Mając na uwadze Dz.U 957/2020 art. 21 ust. 19 spełnieniem wymagań zawartych w potwierdzeniu (homologacja) lit.a) wykaz taksometrów lub aplikacji współpracujących z kasą fiskalną, oraz lit. b) oświadczenie wnioskodawcy – producenta kasy fiskalnej o poprawnej współpracy z taksometrem lub aplikacją mobilną dla każdego taksometru lub aplikacji wymienionych w wykazie.

W związku z powyższym, wzywamy do:

  1. Przeprowadzenia wzmożonych kontroli spółek pośredników w przewozach osób, ich partnerów flotowych oraz kierowców taksówek, ze szczególnym uwzględnieniem obcokrajowców, w celu weryfikacji posiadania przez nich odpowiednich uprawnień zgodnie z ustawą o kierujących pojazdami.
  2. Sprawdzenia legalności kas fiskalnych w pojazdach świadczących usługi przewozowe zgodnie z ustawą o podatku od towarów i usług.
  3. Kontroli wyposażenia pojazdów w urządzenia pomiarowe zgodnie z ustawą o transporcie drogowym.
  4. Nałożenia odpowiednich sankcji na firmy aplikacyjne, które nie przestrzegają obowiązujących przepisów.
WhatsApp Image 2024 06 20 at 17.19.19

Konsekwencje braku działań

Brak odpowiednich działań kontrolnych i egzekwujących przepisy może prowadzić do dalszego naruszania prawa, co nie tylko wpływa negatywnie na bezpieczeństwo pasażerów, ale także na konkurencyjność legalnie działających przedsiębiorców. Wspólne działania służb kontrolnych i odpowiednich ministerstw są kluczowe dla zapewnienia zgodności z przepisami i ochrony interesów konsumentów.

The post Wezwanie do podjęcia działań kontrolnych first appeared on NSZZ Solidarność Taksówkarzy Zawodowych.

Zaloguj się

Zarejestruj się

Reset hasła

Wpisz nazwę użytkownika lub adres e-mail, a otrzymasz e-mail z odnośnikiem do ustawienia nowego hasła.